Czwartek, 19 maja 2022, Iwa, Piotra, Celestyna
Header 1 Header 2 Header 3 Header 4 Header 5 Header 6 Header 7 Header 8 Header 9 Header 10 Header 11 Header 12 Header 13 Header 14

Rada Nadzorcza

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” na lata 2019 – 2022

 

Prezydium

 

Przewodnicząca                                   – Anna Tkacz

 

Zastępca Przewodniczącej                    Lila Barbara Kuczwalska            

 

 

 

Sekretarz

 

Przewodnicząca Komisji

 

Członkowsko – Mieszkaniowej

 

i Rozliczeń                                           – Krystyna Kwiatkowska

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  – Jadwiga Serowik

 

Przewodniczący Komisji Technicznej – Kazimierz Zakrzewski

 

Komisja Rewizyjna

 

Jadwiga Serowik

 

Lila Barbara Kuczwalska

 

Bolesław Czapiewski

 

Maria Żywicka

 

Józef Nakonieczny

 

Komisja Członkowsko - Mieszkaniowa i Rozliczeń

 

Krystyna Kwiatkowska

 

Barbara Żuromska

 

Anna Skokowska

 

Bożena Wrzeszcz – Zwada

 

Ryszard Kamiński

 

Komisja Techniczna

 

Kazimierz Zakrzewski

 

Halina Juchniewicz

 

Krzysztof Sekściński

 

Marek Chodań

 

 

 

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.