Czwartek, 21 stycznia 2021, Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego
Header 1 Header 2 Header 3 Header 4 Header 5 Header 6 Header 7 Header 8 Header 9 Header 10 Header 11 Header 12 Header 13 Header 14

Programy, stypendia i staże 2014

15-04-2014

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – Strategiczne Granty (PL0010000231)
Celem programu jest wspieranie długoterminowych projektów instytucji ze wszystkich czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej

15-04-2014

Obywatele dla Demokracji (PL0010000278)
Projekty z zakresu partycypacji obywatelskiej, nadzoru, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniom oraz edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieży

15-04-2014

Praktyki w Centrum Północ-Południe Rady Europy (EU0010000352)
Trwające od trzech do sześciu miesięcy praktyki dla absolwentów i studentów, którzy ukończyli co najmniej trzy lata studiów.

15-04-2014

Program stypendialny Bogliasco (EU0010000413)
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością lub prowadzących badania naukowe w następujących dziedzinach: archeologia, architektura, filologia klasyczna, taniec, film lub video, historia, architektura krajobrazu, literatura, muzyka, filozofia, teatr, sztuka wizualna

15-04-2014

Staże w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) - Projekty i znaki handlowe (EU0010000234)
Pięciomiesięczne płatne staże dla absolwentów i studentów ostatnich lat w jednej z komórek Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

16-04-2014

Euroscola (PL0010000033)
Program Parlamentu Europejskiego, którego celem jest zapoznanie uczniów z różnych krajów europejskich z działalnością Parlamentu.

19-04-2014

Global Intern (PL0010000310)
Program, w którym młodzi ludzie mają szansę odbyć staż w trzech różnych miejscach globu

19-04-2014

Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży (PL0010000203)
Program współfinansujący wymiany młodzieży z Polski i Ukrainy.

23-04-2014

Uniwersytet letni AEGEE (EU0010000217)
Summer Universities to obozy, na których oprócz zdobywania wiedzy na temat innego kraju, kultury i języka, uczestnicy świetnie się bawią.

24-04-2014

Działania programu Maria Skłodowska-Curie - Horyzont 2020 (PL0010000341)
Unijny program na rzecz badań i innowacji oraz wspierania rozwoju kariery zawodowej i szkoleń pracowników naukowych

30-04-2014

Erasmus+ Edukacja dorosłych – wyjazdy kadry placówek edukacji dorosłych (PL0010000321)
Dofinansowanie wyjazdów kadry placówek kształcenia osób dorosłych w celach nauczania w partnerskiej organizacji lub szkolenia jej pracowników oraz w celach odbycia stażu lub szkolenia.

30-04-2014

Erasmus+ Edukacja szkolna – Wyjazdy kadry (PL0010000306)
Dofinansowanie wyjazdów nauczycieli i kadry edukacyjnej na nauczanie w partnerskiej szkole lub na uczestnictwo w kursach i szkoleniach – w szkołach, organizacjach i przedsiębiorstwach za granicą

30-04-2014

Erasmus+ Kształcenie zawodowe – Wyjazdy kadry: nauczanie i szkolenia (PL0010000349)
Dofinansowanie wyjazdów kadry placówek kształcenia zawodowego na staż i praktyki zawodowe lub prowadzenie kursów i szkoleń w partnerskiej organizacji za granicą

30-04-2014

Erasmus+ Kształcenie zawodowe – wyjazdy uczniów i absolwentów szkół (PL0010000352)
Dofinansowanie wyjazdów uczniów i absolwentów placówek kształcenia zawodowego na odbycie praktyki w innej placówce lub zagranicznym przedsiębiorstwie

30-04-2014

Erasmus+ Międzysektorowe partnerstwa strategiczne (PL0010000332)
Dofinansowanie partnerstw podmiotów działających w różnych sektorach i obszarach (edukacja, biznes, polityka, sektor samorządowy, pozarządowy, społeczny etc.), utworzonych w celu podnoszenia jakości edukacji i wprowadzania innowacji

30-04-2014

Erasmus+ Młodzież - Wolontariat Europejski (PL0010000036)
Wolontariat Europejski umożliwia osobom w wieku od 17 do 30 lat podjęcie pracy społecznej za granicą. Trwa od 2 do 12 miesięcy

30-04-2014

Erasmus+ Młodzież – mobilność pracowników młodzieżowych (PL0010000364)
Dotacje na międzynarodowe szkolenia, seminaria, współpracę w sieci, wizyty studyjne i staże w organizacjach partnerskich

30-04-2014

Erasmus+ Młodzież – wymiany młodzieżowe (PL0010000353)
Unijne granty na międzynarodowe spotkania młodzieży

30-04-2014

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – edukacja dorosłych (PL0010000323)
Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze edukacji dorosłych, utworzonych w celu podnoszenia jakości edukacji i wprowadzania innowacji

30-04-2014

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – edukacja szkolna (PL0010000330)
Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej, utworzonych w celu podnoszenia jakości nauczania i wprowadzania innowacji w przedszkolach i szkołach

30-04-2014

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – kształcenie zawodowe (PL0010000328)
Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze kształcenia zawodowego i szkoleń, utworzonych w celu podnoszenia jakości edukacji i wprowadzania innowacji

30-04-2014

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe (PL0010000314)
Dotacje na międzynarodowe inicjatywy grup młodzieży z krajów europejskich

30-04-2014

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – szkolnictwo wyższe (PL0010000318)

30-04-2014

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (PL0010000304)
Dofinansowanie partnerstw organizacji młodzieżowych, instytucji działających w obszarze pozaformalnej edukacji młodzieży i grup nieformalnych, utworzonych w celu wprowadzania innowacji i przekazywania dobrych praktyk

30-04-2014

Erasmus+ Rozwój polityki młodzieżowej (PL0010000335)
Fundusze na międzynarodowe i krajowe seminaria umożliwiające dialog z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunku polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą

30-04-2014

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – Praktyki dla absolwentów (PL0010000062)
Dofinansowanie praktyk w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach za granicą dla absolwentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich

30-04-2014

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – Wyjazdy na studia i praktyki (PL0010000317)
Stypendia na realizację części studiów lub praktyki za granicą dla studentów studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich

30-04-2014

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – Wyjazdy pracowników uczelni: nauczanie i szkolenia (PL0010000339)
Stypendia na szkolenia lub prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej

30-04-2014

Grenzgänger - stypendium Fundacji Roberta Boscha (PL0010000200)
Dofinansowanie dla osób mówiących biegle po niemiecku na badania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

30-04-2014

Klasa BGŻ (PL0010000080)
Program stypendialny umożliwiający absolwentom gimnazjów naukę w liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich

30-04-2014

Kreatywna Europa - MEDIA (PL0010000291)
Kreatywna Europa to program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych

30-04-2014

Nagrody Marco Biagiego dla młodych naukowców (EU0010000324)
Międzynarodowy konkurs na najlepszą pracę doktorską dotyczącą prawa pracy, stosunków pracy, w aspekcie międzynarodowym i/lub porównawczym

30-04-2014

Odkryj e-wolontariat (PL0010000215)
Konkurs grantowy dla instytucji, organizacji i grup nieformalnych, które chcą w sieci zrobić ciekawy projekt społeczny i wciągnąć, zaangażować internautów.

30-04-2014

Praktyki w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (EU0010000147)
Praktyki umożliwiające absolwentom uczelni wyższych uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów.

30-04-2014

Praktyki w Trybunale Sprawiedliwości (EU0010000180)
Płatne praktyki w ogólnych działach Trybunału Konstytucyjnego oraz praktyki niepłatne - w gabinetach Członków Trybunału.

30-04-2014

Program staży w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (EU0010000150)
Staże dla studentów ostatnich lat w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR).

02-05-2014

Praktyki w Radzie Europy (EU0010000091)
Trzymiesięczne (płatne i niepłatne) praktyki w Radzie Europy.

11-05-2014

Bank Dziecięcych Uśmiechów - Program grantowy (PL0010000167)
Dotacje na projekty służące pomocy dzieciom z rodzin ubogich i/lub bezrobotnych.

11-05-2014

Kursy BEST dla studentów uczelni technicznych (EU0010000329)
Międzynarodowe kursy, seminaria, konkursy i inne wydarzenia dla studentów uczelni technicznych w czasie których studenci pogłębiają swoją wiedzę w międzynarodowym środowisku, a przy okazji... dobrze się bawią.

12-05-2014

Google Science Fair 2014 (EU0010000551)
Międzynarodowy konkurs przeznaczony dla młodych naukowców w wieku 13–18 lat. Projekty zgłaszane do konkursu powinny w kreatywny sposób poszukiwać rozwiązań przynoszących korzyści współczesnemu światu

15-05-2014

ICI ECP - Współpraca w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia między UE a Australią, Japonią i Republiką Korei (EU0010000393)
ICI ECP ma na celu lepsze poznanie się obywateli UE i obywateli Australii, Japonii i Korei oraz poprawę zasobów ludzkich w tych państwach.

15-05-2014

Międzynarodowy Fundusz dla Różnorodności Międzykulturowej (EU0010000459)
Granty dla projektów wspierających rozwój sektora kultury w krajach rozwijających się

15-05-2014

Praktyki i wizyty studyjne w Parlamencie Europejskim (EU0010000004)
Płatne i niepłatne praktyki w Parlamencie Europejskim; ich celem jest uzupełnienie kształcenia zawodowego młodych obywateli i pogłębienie zrozumienia zasad funkcjonowania Parlamentu.

15-05-2014

Praktyki w Parlamencie Europejskim dla osób niepełnosprawnych (EU0010000345)
Pięciomiesięczne płatne praktyki w Parlamencie Europejskim dla osób niepełnosprawnych - zarówno dla absolwentów studiów wyższych, jak i bez wyższego wykształcenia.

15-05-2014

Program szkoleniowy dla menadżerów w Japonii (ETP) (EU0010000240)
Dwunastomiesięczny program szkoleniowy dla młodych menadżerów z UE w Japonii. Obejmuje szkolenie z japońskiej kultury biznesu, języka i sposobu prowadzenia interesów.

15-05-2014

Program szkoleniowy dla menadżerów w Korei (ETP) (EU0010000241)
Dwunastomiesięczny program szkoleniowy dla młodych menadżerów z Unii Europejskiej, którzy chcą poznać tajniki rynku koreańskiego. Program obejmuje szkolenia z zakresu biznesu, kultury i języka

15-05-2014

Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim (EU0010000178)
Płatne i niepłatne staże dla tłumaczy pisemnych i ustnych w Parlamencie Europejskim organizowane z myślą o kształceniu zawodowym młodych obywateli oraz popularyzacji wiedzy na temat funkcjonowania tej instytucji.

31-05-2014

Stypendia Fundacji Konrada Adenauera (PL0010000006)
Stypendia dla absolwentów i doktorantów planujących naukę w Niemczech.

01-06-2014

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Małe granty (PL0010000059)
Program wspiera finansowo współpracę kulturalną, wymiany naukowe i badania, edukację, wymiany młodzieżowe i współpracę transgraniczną.

05-06-2014

Europejska stolica młodzieży 2017 (EU0010000404)
Konkurs na Młodzieżową Stolicę Europy 2014 - w czasie jednego roku miasto pełniące tę rolę organizuje młodzieżowe przedsięwzięcia o charakterze kulturowym, socjologicznym, politycznym i ekonomicznym.

15-06-2014

Międzynarodowy konkurs na esej dla młodzieży (EU0010000336)
Goi Peace Foundation zaprasza młodych ludzi z całego świata do wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie na esej. Temat konkursu w roku 2011 brzmi: "Historia mojej inspiracji".

15-06-2014

Nagroda Światowego Szczytu Młodzieży (EU0010000416)
Nagroda Światowego Szczytu Młodzieży promuje: innowacyjność w wykorzystaniu nowych technologii, mającą na celu sprostanie najważniejszym współczesnym wyzwaniom społecznym, cywilizacyjnym i kulturowym

15-06-2014

Praktyki w Europejskiej Agencji Leków (EU0010000382)
Praktyki umożliwiają młodym absolwentom studiów wyższych poznanie pracy Agencji, zrozumienie jej roli w Unii Europejskiej a także pozyskanie praktycznej wiedzy z zakresu działania jednego z działów Agencji oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w dziedzinie będącej przedmiotem jej działalności.

15-06-2014

Program Stypendialny Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" (PL0010000358)
Program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości.

24-06-2014

Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom - Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci (PL0010000297)
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o wybitnych uzdolnieniach.

27-06-2014

Młodzieżowy Festiwal Filmowy Plural+ (EU0010000538)
Międzynarodowy festiwal filmowy dla młodych ludzi, którego tematem jest migracja, różnorodność i integracja

30-06-2014

CEEPUS - Środkowoeuropejski program studiów uniwersyteckich (PL0010000225)
Program wielostronnej współpracy w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej. Oferuje udział m.in. w stażach zagranicznych, studiach semestralnych, kursach językowych.

30-06-2014

Program Młodych Specjalistów Banku Światowego (EU0010000461)
Długoterminowy program praktyk Banku Światowego przeznaczony dla młodych ludzi, którzy pasjonują się tematyką światowego rozwoju i mają zadatki na przyszłych światowych liderów.

30-06-2014

Stypendium im. Leopolda Ungera (PL0010000354)
Stypendium dla młodych dziennikarzy i studentów dziennikarstwa

01-07-2014

Europejska Nagroda dla Młodzieży (EU0010000184)
Europejska Nagroda dla Młodzieży promuje innowacyjność w wykorzystaniu nowych technologii, mającą na celu sprostanie najważniejszym współczesnym wyzwaniom społecznym, cywilizacyjnym i kulturowym

10-07-2014

Program Pajacyk (PL0010000292)
W ramach programu placówki oświatowe mogą starać się o dofinansowanie na dożywianie dzieci.

15-07-2014

Stypendia doktoranckie w Nowej Zelandii (EU0010000351)
Wsparcie finansowe dla studentów na studia doktoranckie w Nowej Zelandii

15-07-2014

Stypendia Fundacji Bayer Science & Education (PL0010000281)
Stypendia na pobyty naukowe w Niemczech dla studentów i absolwentów kierunków biologicznych, chemicznych, farmaceutycznych i fizycznych

31-07-2014

Konkurs "Global Junior Challenge” (EU0010000427)
Konkurs, w którym nagradzane są najbardziej innowacyjne projekty wykorzystujące nowoczesne technologie teleinformatyczne (ICT) w dziedzinie edukacji i szkolenia młodzieży oraz na rzecz solidarności i współpracy międzynarodowej osób młodych.

18-08-2014

Stypendia Pomostowe (PL0010000050)
Program socjalnych stypendiów adresowany do maturzystów z terenów wiejskich oraz małych miasteczek.

30-08-2014

Dotacje Fundacji Konrada Adenauera (PL0010000227)
Fundacja Konrada Adenauera przyznaje dotacje na działalność w zakresie edukacji politycznej.

31-08-2014

Praktyki i stypendia w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML) (EU0010000192)
Rekrutację praktykantów ECML prowadzi dwa razy w roku. Praktyki trwają od 3 do 6 miesięcy. ECML funduje też stypendia - ale nie więcej niż 3 na rok.

01-09-2014

Nagroda, finansowanie podróży dla Młodego Europejczyka Roku i grant InteRrail (EU0010000210)
Fundacja Młoda Europa im. Heinza Schwarzkopfa wspiera odpowiedzialnych i politycznie uświadomionych młodych ludzi, którzy przyczyniają się do wsparcia procesów integracji europejskiej. Funduje nagrodę i stypendia podróżne.

01-09-2014

Praktyki w Radzie Unii Europejskiej (EU0010000021)
Kilkumiesięczne praktyki - płatne i niepłatne - w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej dla studentów, absolwentów oraz pracowników sektora publicznego i prywatnego.

01-09-2014

Stypendia Fundacji Heinricha Bölla na studiowanie w Niemczech (EU0010000468)
Roczne stypendia na naukę w niemieckich uczelniach wyższych dla zaangażowanych społecznie lub politycznie studentów, absolwentów i doktorantów wszystkich przedmiotów i narodowości, którym bliskie są takie wartości jak ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, demokracja, prawa człowieka czy sprawiedliwość.

15-09-2014

Programy szkoleniowe UE - Japonia (EU0010000028)
Szkolenia, które podnoszą umiejętności pracowników firm europejskich; mogą mieć formę prowadzenia badań oraz wymiany doświadczeń w prowadzeniu biznesu

30-09-2014

Nagrody MEDEA (EU0010000456)
Nagrody za innowacyjne wykorzystanie mediów (audio, wideo, grafiki i animacji) do celów edukacyjnych i profesjonalne produkcje i projekty o charakterze naukowym

30-09-2014

Praktyki w Komitecie Regionów (EU0010000020)
Praktyki i staże (krótkoterminowe i długoterminowe) w unijnym Komitecie Regionów dla absolwentów lub studentów uczelni wyższych oraz pracowników sektora publicznego i prywatnego

30-09-2014

Staże w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym (EU0010000152)
Staże krótkoterminowe i długoterminowe w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym.

01-10-2014

Europejska Fundacja Młodzieży - granty na międzynarodowe działania młodzieżowe (EU0010000085)
Rada Europy wspiera finansowo międzynarodowe działania młodzieżowe podejmowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe.

01-10-2014

Georgia Rotary Student Program (PL0010000147)
Stypendium na roczny pobyt w USA na jednym z uniwersytetów w stanie Georgia.

01-10-2014

Międzynarodowe działania młodzieży we współpracy z Europejskimi Centrami Młodzieży (EU0010000229)
Europejskie Centra Młodzieży w Strasburgu i Budapeszcie to miejsca, gdzie pozarządowe organizacje młodzieżowe, sieci i inne struktury pozarządowe zaangażowane w pracę z młodzieżą mogą przeprowadzać sesje studyjne lub innowacyjne, międzynarodowe lub wielostronne projekty edukacyjne.

15-10-2014

Dotacje na projekty między szkołami wyższymi z Polski i Niemiec (PL0010000096)
Dotacje na projekty dwustronne pomiędzy szkołami wyższymi lub innymi instytucjami naukowymi.

15-10-2014

Gaude Polonia (PL0010000247)
Półroczne stypendia dla młodych artystów oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej przyznaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.

31-10-2014

Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (PL0010000347)
Konkurs prac z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych i ekonomicznych

31-10-2014

Staże w Banku Światowym (EU0010000263)
są okazja dla studentów na podniesienie umiejętności i zdobycie doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym.

 

http://www.eurodesk.pl/nb_programs?find=date

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.