Czwartek, 21 stycznia 2021, Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego
Header 1 Header 2 Header 3 Header 4 Header 5 Header 6 Header 7 Header 8 Header 9 Header 10 Header 11 Header 12 Header 13 Header 14

Programy, stypendia i staże 2012-2013 (3)

10-10-2012

Bank Dziecięcych Uśmiechów - Program grantowy
Dotacje na projekty służące pomocy dzieciom z rodzin ubogich i/lub bezrobotnych.

Równać szanse - Regionalny Konkurs Grantowy
Program wspiera inicjatywy społeczne służące wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach - konkurs dla naukowców
Zadanie konkursowe polega na napisaniu artykułu dotyczącego własnych badań naukowych lub badań, w których naukowcy brali udział.

 

12-10-2012

Wizyty studyjne dla specjalistów w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego
Program zachęca do współpracy, dyskusji i wymiany poglądów przez osoby odpowiedzialne za szkolenie i kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej.

 

14-10-2012

Kursy BEST dla studentów uczelni technicznych
Międzynarodowe kursy, seminaria, konkursy i inne wydarzenia dla studentów uczelni technicznych w czasie których studenci pogłębiają swoją wiedzę w międzynarodowym środowisku, a przy okazji... dobrze się bawią.

 

15-10-2012

Gaude Polonia
Półroczne stypendia dla młodych artystów oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej przyznaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.

Praktyki w Parlamencie Europejskim dla osób niepełnosprawnych
Pięciomiesięczne płatne praktyki w Parlamencie Europejskim dla osób niepełnosprawnych - zarówno dla absolwentów studiów wyższych, jak i bez wyższego wykształcenia.

RITA Program Przemiany w Regionie
Program dofinansowuje projekty służące dzieleniu się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji ustrojowej oraz budowaniu dobrosąsiedzkich stosunków z krajami byłego bloku wschodniego.

Różnorodność kulturowa i artystyczna
Szansa na wsparcie dla międzynarodowych projektów z zakresu sztuki i kultury

 

17-10-2012

Granty ERC dla początkujących naukowców
Program grantowy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych wspiera najlepszych europejskich naukowców, inżynierów i badaczy, którzy prowadzą pionierskie badania naukowe łączące różne dziedziny nauki.

 

31-10-2012

GFPS - Semestralne stypendia w Niemczech
Niemiecki program stypendialny dla studentów wyższych lat i doktorantów.

Grenzgänger - stypendium Fundacji Roberta Boscha
Dofinansowanie dla osób mówiących biegle po niemiecku na badania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

 

31-10-2012

Program staży w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka
Staże dla studentów ostatnich lat w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR).

START program stypendiów krajowych dla młodych naukowców
Stypendia dla naukowców do 30 lat, którzy są pracownikami lub doktorantami w instytucjach, których jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych.

Staże w Banku Światowym
Są okazja dla studentów na podniesienie umiejętności i zdobycie doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym.

Staże w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) - Projekty i znaki handlowe
Pięciomiesięczne płatne staże dla absolwentów i studentów ostatnich lat w jednej z komórek Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Stypendia muzyczne Jütting
Fundacja Hans i Eugenia Jütting Stendal przyznaje jednorazowe stypendia dla szczególnie utalentowanych polskich i niemieckich studentów akademii muzycznych.

 

01-11-2012

DAAD Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich
Stypendia skierowane do grup studentów z wszystkich kierunków na wizyty na niemieckich uczelniach

Program Euro-Med Młodzież
Program Euro-Med promuje mobilność i wzajemne zrozumienie młodych ludzi z UE i 9 państw śródziemnomorskich. Wspiera wymiany młodzieży, wolontariat, seminaria, wizyty, szkolenia i inne działania prowadzone w ramach edukacji nieformalnej i kształcenia międzykulturowego.

Program stypendialny dla studentów kierunków ekonomicznych, inżynieryjnych i przyrodniczych
Fundacja Rochusa i Beatrice Mummertów wspiera wybijających się studentów kierunków ekonomicznych, inżynieryjnych i przyrodniczych z Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

Stypendium Fundacji im. Rochusa i Beatrice Mummert
Kilkuletnie stypendia na studia w Niemczech dla studentów kierunków ekonomicznych i technicznych.

 

15-11-2012

CEEPUS - Środkowoeuropejski program studiów uniwersyteckich
Program wielostronnej współpracy w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej. Oferuje udział m.in. w stażach zagranicznych, studiach semestralnych, kursach językowych.

DAAD Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych
Stypendia z dziedzin: sztuk pięknych, wzornictwa (design), filmu, muzyki i architektury, umożliwiające przeprowadzenie studiów uzupełniających na jednej z państwowych niemieckich uczelni.

DAAD Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków
Stypendia umożliwiające absolwentom wszystkich kierunków podjęcie na jednej z niemieckich uczelni studiów podyplomowych lub magisterskich.

 

22-11-2012

Zaawansowane granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)
Zaawansowane Granty ERC są skierowane do uznanych naukowców-liderów badawczych dowolnej narodowości (bez względu na wiek), ich celem jest wsparcie prowadzenia przełomowych projektów badawczych, które otwierają nowe kierunki w swoich dziedzinach

 

30-11-2012

Dotacje Fundacji Konrada Adenauera
Fundacja Konrada Adenauera przyznaje dotacje na działalność w zakresie edukacji politycznej.

 

08-12-2012

GLEN Program Wolontariatu w Afryce
Program 3-miesięcznych projektów wolontariackich w krajach rozwijających się.

 

10-12-2012

Program Pajacyk
W ramach programu placówki oświatowe mogą starać się o dofinansowanie na dożywianie dzieci.

 

17-12-2012

DAAD Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego
Stypendia dla studentów wszystkich kierunków na uczestnictwo w letnich kursach językowych oferowanych przez niemieckie uniwersytety.

 

28-12-2012

Fundusz Partnerski - Szwajcarski Blok Grantowy
Dotacje na projekty partnerskie między polskimi a szwajcarskimi władzami lokalnymi i regionalnymi lub instytucjami i partnerami społecznymi.

 

30-01-2013

Praktyki w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Kilkumiesięczne płatne praktyki dla absolwentów studiów wyższych w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

 

31-01-2013

Studia doktoranckie na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (EUI)
Studia doktoranckie o profilu europejskim z zakresu historii i cywilizacji, ekonomii, prawa, nauk politycznych i społecznych.

 

12-02-2013

Programy szkoleniowe UE – Japonia
Szkolenia, które podnoszą umiejętności pracowników firm europejskich; mogą mieć formę prowadzenia badań oraz wymiany doświadczeń w prowadzeniu biznesu

 

01-03-2013

Program Fulbrighta USA - UE - Granty dla obywateli UE
Dofinansowanie dla obywateli państw członkowskich UE na studia, badania i wykłady w USA dotyczące spraw unijnych i dla obywateli USA na studia i badania związane z tematyką unijną.

 

01-04-2013

Pax Christi - wolontariat w Niemczech
Roczny wolontariat w Niemczech dla młodzieży w wieku 18-24 lata oferuje katolicka organizacja Pax Christi.

 

15-06-2013

Program Stypendialny Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
Program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości.

 

30-06-2013

Nagroda Maksa van der Stoela
Nagroda w wysokości 50 tys euro ustanowiona przez państwo holenderskie dla osób indywidualnych, organizacji i instytucji z krajów OBWE, które znacząco przyczyniły się do poprawy mniejszości narodowych w ich kraju.

Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom - Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o wybitnych uzdolnieniach.

 

15-07-2013

Stypendia Doktoranckie w Nowej Zelandii
Wsparcie finansowe dla studentów na studia doktoranckie w Nowej Zelandii

Stypendia Fundacji Bayer Science & Education
Stypendia na pobyty naukowe w Niemczech dla studentów i absolwentów kierunków biologicznych, chemicznych, farmaceutycznych i fizycznych

 

Więcej informacji: http://www.eurodesk.pl/nb_programs?find=date 

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.