Czwartek, 21 stycznia 2021, Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego
Header 1 Header 2 Header 3 Header 4 Header 5 Header 6 Header 7 Header 8 Header 9 Header 10 Header 11 Header 12 Header 13 Header 14

Programy, stypendia i staże 2011

Europejski Rok Wolontariatu 2011 - dofinansowanie projektów flagowych

Komisja Europejska zaprasza do składania projektów w zakresie nowatorskiego podejścia do współpracy partnerskiej w dziedzinie wolontariatu realizowanych w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000420

Termin składania wniosków: 12 listopada 2010 r.

 

DAAD Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych

Stypendia z dziedzin: sztuk pięknych, wzornictwa (design), filmu, muzyki i architektury, umożliwiające przeprowadzenie studiów uzupełniających na jednej z państwowych niemieckich uczelni.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000098

Termin składania wniosków: 15 listopada 2010 r.

 

DAAD Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków

Stypendia umożliwiające absolwentom wszystkich kierunków podjęcie na jednej z niemieckich uczelni studiów podyplomowych lub magisterskich.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000040

Termin składania wniosków: 15 listopada 2010 r.

 

Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim

Płatne i niepłatne staże dla tłumaczy pisemnych i ustnych w Parlamencie Europejskim organizowane z myślą o kształceniu zawodowym młodych obywateli oraz popularyzacji wiedzy na temat funkcjonowania tej instytucji.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000065

Termin składania wniosków: 15 listopada 2010 r.

 

Dotacje Fundacji Konrada Adenauera

Fundacja Konrada Adenauera przyznaje dotacje na działalność w zakresie edukacji politycznej.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000493

Termin składania wniosków: 30 listopada 2010 r.

 

Stypendium Fundacji im. Rochusa i Beatrice Mummert

Kilkuletnie stypendia na studia w Niemczech dla studentów kierunków ekonomicznych i technicznych.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000422

Termin składania wniosków: 30 listopada 2010 r.

 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Małe granty

Program wspiera finansowo współpracę kulturalną, wymiany naukowe i badania, edukację, wymiany młodzieżowe i współpracę transgraniczną.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000866

Termin składania wniosków: 1 grudnia 2010 r.

 

Uczenie się przez całe życie - COMENIUS

COMENIUS to program dla uczniów i nauczycieli. Mogą oni spotkać się z uczniami i nauczycielami z innych krajów, zobaczyć jak wygląda szkolnictwo, nauka i styl życia w innych krajach. Uczestnicy Comeniusa podnoszą swoje kwalifikacje i szkolą język.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000124

Termin składania wniosków: 1 grudnia 2010 r.

 

Ludzie (7.PR) - Działania Marie Curie

Program "Ludzie" w ramach 7. Programu Ramowego wspiera mobilność i rozwijanie kariery naukowców (Działania Marie Curie).

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000069

Termin składania wniosków: 7 grudnia 2010 r.

 

Programy szkoleniowe UE - Japonia

Szkolenia, które podnoszą umiejętności pracowników firm europejskich; mogą mieć formę prowadzenia badań oraz wymiany doświadczeń w prowadzeniu biznesu.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000226

Termin składania wniosków: 9 grudnia 2010 r.

 

DAAD Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego

Stypendia dla studentów wszystkich kierunków na uczestnictwo w letnich kursach językowych oferowanych przez niemieckie uniwersytety.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000848

Termin składania wniosków: 15 grudnia 2010 r.

 

danceWEB – Europejski Program Stypendialny z dziedziny tańca współczesnego

Pięciotygodniowe, wielonarodowe intensywne szkolenie w Wiedniu dla młodych profesjonalnych tancerzy i choreografów, pochodzących przede wszystkim z krajów europejskich.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000258

Termin składania wniosków: 15 grudnia 2010 r.

 

Dotacje Fundacji Kronenberga

Granty dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji, kultury, sztuki i polityki społecznej.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000460

Termin składania wniosków: 15 grudnia 2010 r.

 

Granty podróżne Europejskiej Fundacji Kultury - STEP beyond i Fundusz Roberta Cimetty

Granty dla artystów, menadżerów kultury, liderów opinii etc przeznaczone na dofinsowanie ich podróży po Europie.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000812

Termin składania wniosków: 15 grudnia 2010 r.

 

Otwarta Szkoła

Celem konkursu jest promowanie szkoły kształtującej w uczniach otwartą i prospołeczną postawę oraz wspierającej aktywność obywatelską. Ma służyć również promowaniu współpracy pomiędzy szkołami a organizacjami pozarządowymi.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000630

Termin składania wniosków: 15 grudnia 2010 r.

 

Szkoły Zjednoczonego Świata

Stypendia na dwa ostatnie lata nauki, zakończone międzynarodową maturą IB w szkołach w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA, Włoszech, Norwegii.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000042

Termin składania wniosków: 30 grudnia 2010 r.

 

Program stypendialny Solidarni

Celem jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla bardzo zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000901

Termin składania wniosków: 5 stycznia 2011 r.

 

Stypendia UNESCO im. Keizo Obuchiego

Stypendia naukowe dla młodych naukowców z tytułem magistra prowadzących badania w takich dziedzinach jak środowisko, dialog międzykulturowy, technologie informacyjne i komunikacyjne, pokojowe rozwiązywanie konfliktów.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000526

Termin składania wniosków: 7 stycznia 2011 r.

 

Noc Naukowców

Eksperymenty, demonstracje naukowe, wizyty w laboratoriach, warsztaty dla dzieci i młodzieży, konkursy mogą się odbywać w ramach "Nocy Naukowców". Celem przedsięwzięcia jest zbliżenie naukowców i społeczeństwa, stworzenie okazji do spotkania, poznania się i umożliwienie wspólnych działań.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000374

Termin składania wniosków: 12 stycznia 2011 r.

 

Staże w Delegacji Unii Europejskiej przy ONZ w Nowym Jorku

Kilkumiesięczne nieodpłatne staże (trzy na rok) w Delegacji Komisji Europejskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000476

Termin składania wniosków: 15 stycznia 2011 r.

 

DAAD Stypendia krótkoterminowe dla studentów germanistyki

Stypendia dla studentów germanistyki ostatniego roku, którzy chcą zbierać materiały do pracy magisterskiej na niemieckiej uczelni.

Więcej informacji:

http://www.daad.de/miniwebs/warschau/pl/09203/index.html#Abschlussstipendien

Termin składania wniosków: 17 stycznia 2011 r.

 

Vulcanus w Japonii

Praktyki przemysłowe w Japonii dla studentów kierunków inżynierskich i nauk ścisłych z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000253

Termin składania wniosków: 20 stycznia 2011 r.

 

Praktyki w Komisji Europejskiej - Praktyki administracyjne

Pięciomiesięczne staże dla absolwentów uczelni wyższych oraz pracowników sektora publicznego i prywatnego.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000135

Termin składania wniosków: 31 stycznia 2011 r.

 

Praktyki w Komisji Europejskiej - Praktyki dla tłumaczy

Kilkumiesięczne praktyki dla absolwentów studiów uniwersyteckich pragnących zdobyć doświadczenie w zakresie tłumaczeń.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000068

Termin składania wniosków: 31 stycznia 2011 r.

 

Studia doktoranckie na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (EUI)

Studia doktoranckie o profilu europejskim z zakresu historii i cywilizacji, ekonomii, prawa, nauk politycznych i społecznych.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000250

Termin składania wniosków: 31 stycznia 2011 r.

 

Europa dla obywateli: Akcja 1.1 Partnerstwo miast

Program wspiera wymiany mieszkańców miast z Unii Europejskiej w celu wymiany doświadczeń, opinii, nauki historii i budowy wspólnej przyszłości.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000131

Termin składania wniosków: 1 lutego 2011 r.

 

Europejska Fundacja Młodzieży - granty na międzynarodowe działania młodzieżowe

Rada Europy wspiera finansowo międzynarodowe działania młodzieżowe podejmowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000094

Termin składania wniosków: 1 lutego 2011 r.

 

Program stypendialny Bogliasco

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością lub prowadzących badania naukowe w następujących dziedzinach: archeologia, architektura, filologia klasyczna, taniec, film lub video, historia, architektura krajobrazu, literatura, muzyka, filozofia, teatr, sztuka wizualna.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000610

Termin składania wniosków: 1 lutego 2011 r.

 

Kultura (2007-2013): Część 1 - Wspieranie projektów w zakresie kultury

Celem programu jest wsparcie procesu tworzenia się obywatelstwa europejskiego oraz wzmocnienie przestrzeni kulturowej opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym poprzez rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000222

Termin składania wniosków: 3 lutego 2011 r.


Praktyki i stypendia w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML)

Rekrutację praktykantów ECML prowadzi dwa razy w roku. Praktyki trwają od 3 do 6 miesięcy. ECML funduje też stypendia - ale nie więcej niż 3 na rok.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000785

Termin składania wniosków: 31 marca 2011 r.

 

Praktyki w Komitecie Regionów

Praktyki i staże (krótkoterminowe i długoterminowe) w unijnym Komitecie Regionów dla absolwentów lub studentów uczelni wyższych oraz pracowników sektora publicznego i prywatnego.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000744

Termin składania wniosków: 31 marca 2011 r.

 

Międzynarodowe działania młodzieży we współpracy z Europejskimi Centrami Młodzieży

Europejskie Centra Młodzieży w Strasburgu i Budapeszcie to miejsca, gdzie pozarządowe organizacje młodzieżowe, sieci i inne struktury pozarządowe zaangażowane w pracę z młodzieżą mogą przeprowadzać sesje studyjne lub innowacyjne, międzynarodowe lub wielostronne projekty edukacyjne.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000814

Termin składania wniosków: 1 kwietnia 2011 r.

 

Staże w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym

Staże krótkoterminowe i długoterminowe w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000772

Termin składania wniosków: 1 kwietnia 2011 r.

 

Grasz o staż

Ogólnopolski konkurs dla studentów i absolwentów, w którym można wygrać płatne praktyki oraz udział w szkoleniach, kursach językowych i studiach podyplomowych.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000388

Termin składania wniosków: 4 kwietnia 2011 r.

 

Praktyki w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Praktyki umożliwiające absolwentom uczelni wyższych uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000164

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2011 r.

 

Praktyki w Radzie Unii Europejskiej

Kilkumiesięczne praktyki - płatne i niepłatne - w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej dla studentów, absolwentów oraz pracowników sektora publicznego i prywatnego.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000133

Termin składania wniosków: 1 maja 2011 r.

 

Praktyki w Trybunale Sprawiedliwości

Płatne praktyki w ogólnych działach Trybunału Konstytucyjnego oraz praktyki niepłatne – w gabinetach Członków Trybunału.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000778

Termin składania wniosków: 1 maja 2011 r.

 

Europa dla obywateli: Akcja 1.2: Projekty i obywatelskie i środki wsparcia

Wsparcie dla działań angażujących obywateli UE - spotkań, wymian, debat - integrujących lokalne społeczności i mieszkańców różnych państw, umożliwiających wymianę doświadczeń, poglądów i wartości, wyciągania wniosków z doświadczeń i budowania wspólnej przyszłości.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000766

Termin składania wniosków: 1 czerwca 2011 r.

 

Praktyki w Europejskiej Agencji Leków

Praktyki umożliwiają młodym absolwentom studiów wyższych poznanie pracy Agencji, zrozumienie jej roli w Unii Europejskiej a także pozyskanie praktycznej wiedzy z zakresu działania jednego z działów Agencji oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w dziedzinie będącej przedmiotem jej działalności.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000535

Termin składania wniosków: 15 czerwca 2011 r.

 

Wspólne stypendia UNESCO-L'OREAL dla młodych kobiet - naukowców specjalizujących się w naukach przyrodniczych

Stypendia dla młodych kobiet - naukowców z tytułem doktora lub doktora habilitowanego na przeprowadzenie badań w dziedzinie nauk przyrodniczych.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000802

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2011 r.

 

Stypendia Doktoranckie w Nowej Zelandii

Wsparcie finansowe dla studentów na studia doktoranckie w Nowej Zelandii.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000782

Termin składania wniosków: 15 lipca 2011 r.

 

Praktyki w Radzie Europy

Trzymiesięczne (płatne i niepłatne) praktyki w Radzie Europy.

Więcej informacji: http://eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000199

Termin składania wniosków: 15 września 2011 r.

 

 

( Na podstawie biuletynu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie )

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.