Czwartek, 24 czerwca 2021, Jana, Danuty, Janiny
Header 1 Header 2 Header 3 Header 4 Header 5 Header 6 Header 7 Header 8 Header 9 Header 10 Header 11 Header 12 Header 13 Header 14

Jak przygotować się do "Humanizacji"

rpo

Jak wiele pracy czeka nas w przyszłym roku, obrazuje zamieszczony poniżej harmonogram robót. Utrudnienia  w codziennym życiu przeminą wraz z zakończeniem robót, a informację, kiedy to nastąpi znajdziecie Państwo właśnie w załączonym harmonogramie

Wkład pracy spółdzielni w organizację robót jest niemniej ważny jak udział i zaangażowanie członków spółdzielni, szczególnie tych, którzy mieszkają w budynkach remontowanych. Specyfika niektórych rodzajów prac wymaga udostępnienia lokalu mieszkalnego (np. wymiana pionów wod-kan) lub piwnic w przypadku wymiany drzwi i wykonania oświetlenia w komórkach lokatorskich. Uprzejmie prosimy o dostosowanie swoich planów urlopowych, a także zamierzeń remontowych w mieszkaniach do terminów wyszczególnionych w harmonogramie.

Ważne jest, aby planowane remonty w mieszkaniach (np. wymiana drzwi do mieszkań, wykonanie gładzi szpachlowych) następowały przed planowanymi remontami klatek schodowych, jednocześnie w przypadku remontów łazienek należy wykonać je po wymianie pionów wodno-kanalizacyjnych i pamiętać o tym, że nie powinno się zabudowywać w sposób trwały tzw. szachtów instalacyjnych, czyli kanałów, w których prowadzone są rury wodociągowe i kanalizacyjne.

Przypominamy, że zamiar dokonania remontu wraz z określeniem zakresu prac należy zgłosić do spółdzielni.  

Andrzej Mróz

Z-ca Prezesa ds. technicznych

Humanizacja 1

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.