Czwartek, 21 stycznia 2021, Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego
Header 1 Header 2 Header 3 Header 4 Header 5 Header 6 Header 7 Header 8 Header 9 Header 10 Header 11 Header 12 Header 13 Header 14

Co w tym roku zrobiła dla nas Unia Europejska?

Jak co roku, Komisja Europejska opublikowała multimedialny rocznik, w którym prezentuje najważniejsze osiągnięcia Unii Europejskiej w 2009 r. W roczniku zebrano przykłady działań UE zwieńczonych sukcesami przynoszącymi obywatelom wymierne korzyści w dziedzinach sięgających od badań nad nowymi lekami na demencję po łagodzenie skutków kryzysu gospodarczego.

„Zamieszczone w roczniku przykłady dobitnie świadczą o tym, że działania UE przynoszą korzystne rezultaty, które odczuwamy na co dzień jako obywatele, konsumenci, czy pracownicy”, powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Margot Wallström, odpowiedzialna za stosunki instytucjonalne i strategię komunikacji społecznej.


W tym roku przedstawiono następujące dziesięć tematów:

·         Droga ku uzdrowieniu gospodarki – UE i państwa członkowskie zmobilizowały ogromne zasoby, by postawić gospodarkę na nogi i ochronić obywateli.

·         Tańsza telefonia komórkowa - Europejczycy mogą łatwiej i taniej utrzymywać ze sobą kontakt dzięki działaniom UE w sprawie obniżenia kosztów połączeń.

·         Mobilizowanie wspólnych środków na walkę z demencją – UE przeznaczyła 2 mld euro na inicjatywę w zakresie leków innowacyjnych, której celem jest zacieśnienie współpracy przemysłu i nauki prowadzącej do szybkiego zastosowania nowych odkryć w pracach nad nowymi lekami.

·         Zmiana klimatu – fakty w nowym świetle – dzięki decyzjom UE unikniemy emisji 32 milionów ton CO2, po prostu wyłączając światło.

·         Walka z głodem w najbiedniejszych krajach świata – wyraźnym przejawem działań UE przeciwko ubóstwu i głodowi na świecie było przekazanie w 2009 r. 1 mld euro na tzw. instrument żywnościowy (Food Facility).

·         Ochrona środowiska – dbając o czystość środowiska, UE wprowadziła nowe przepisy ograniczające szkodliwe zanieczyszczenia ropopochodne i zanieczyszczenia pestycydami.

·         Odbudowa Europy po klęskach żywiołowych – kraje UE szybko udzielały sobie wzajemnego wsparcia, wysyłając pomoc w obszary dotknięte klęskami żywiołowymi, jak w przypadku trzęsienia ziemi w Abruzji w 2009 r.

·         Zapewnienie klientom banków usług adekwatnych do opłat – UE stworzyła wspólny rynek z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw, a teraz dba o to, by banki uczciwie traktowały swoich klientów.

·         Ochrona zwierząt lądowych i wodnych – UE zdelegalizowała obrót produktami z fok i zaproponowała nowy plan działań ratujących rekiny.


 ·         Bezproblemowe zakupy przez internet – UE rozprawiła się ze stronami internetowymi odmawiającymi konsumentom.

Dzięki multimedialnemu formatowi broszury obywatele mają dostęp do niej w internecie, mogąc również obejrzeć związany z jej tematyką krótki film: http://ec.europa.eu/snapshot/

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.