Niedziela, 04 grudnia 2022, Barbary, Krystiana, Berny
Header 1 Header 2 Header 3 Header 4 Header 5 Header 6 Header 7 Header 8 Header 9 Header 10 Header 11 Header 12 Header 13 Header 14

           Witamy Państwa na nowej stronie spółdzielni będącej częścią Portalu Wrota Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze w Olsztynie. To tylko niewielki segment dużego projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Poddziałania 7.2.2. Usługi i aplikacje dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze. Dzięki projektowi dokonała się gruntowna informatyzacja spółdzielni, która unowocześniła i usprawniła procesy administrowania zasobami, a mieszkańcom zapewniła dostęp do e-usług.

Istotnym dla Państwa elementem jest bowiem sprawie funkcjonujące  Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańców : E-BOM, które umożliwiło spółdzielcom dostęp do ważnych informacji i usług. Za jego pośrednictwem można sprawdzać czynsze, media i dokonywać płatności. Tą samą drogą  zainteresowani mogą otrzymywać od nas faktury i wykonywać przelewy. Witryna nowej strony internetowej pozwala też zgłaszać usterki, awarie, a także występować z wnioskami o różnego rodzaju zaświadczenia. Podobna oferta dotyczy najemców lokali użytkowych. Elektroniczne biuro obsługi podmiotów gospodarczych zapewnia im wgląd w bieżące informacje, śledzenie stanu konta, pobieranie drogą elektroniczną faktur, czy potwierdzenia przelewów.

Nasza strona, według ostatnich badań przeprowadzonych przez niezależne instytucje, miesięcznie odnotowuje prawie 40 tys. wejść.

 

Zapraszam do jeszcze aktywniejszego korzystania z Portalu i strony internetowej SM „Pojezierze”.                                                                                        Zarząd SM Pojezierze 

                                                                                               w Olsztynie

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.