Wtorek, 30 sierpnia 2016, Szczęsnego, Róży, Gaudencji
Header 1 Header 2 Header 3 Header 4 Header 5 Header 6 Header 7 Header 8 Header 9 Header 10 Header 11 Header 12 Header 13 Header 14

Roman ChodorWitam Państwa na nowej stronie spółdzielni będącej częścią Portalu Wrota Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze w Olsztynie.To tylko niewielki segment dużego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Poddziałania 7.2.2. Usługi i aplikacje dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze. Dzięki projektowi dokonuje się gruntowna informatyzacja spółdzielni, która unowocześni i usprawni procesy administrowania zasobami, a mieszkańcom zapewni dostęp do e-usług.

Ważnym dla Państwa elementem będzie bowiem Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańców : E-BOM, które umożliwi spółdzielcom dostęp do ważnych informacji i usług. Za jego pośrednictwem będzie można sprawdzać czynsze, media i dokonywać płatności, np. związanych z wymianą okien. Tą samą drogą wszyscy będą mogli otrzymywać od nas faktury, wykonywać przelewy. Witryna nowej strony internetowej pozwoli zgłaszać usterki, awarie, a także występować z wnioskami o różnego rodzaju zaświadczenia. Podobna oferta dotyczy najemców lokali użytkowych. Elektroniczne biuro obsługi podmiotów gospodarczych zapewni im wgląd w bieżące informacje, śledzenie stanu konta, pobieranie drogą elektroniczną faktur, czy potwierdzenia przelewów.

Zapraszam do aktywnego korzystania z Portalu i strony internetowej spółdzielni.

Roman Chodor

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.